Загальнотехнічні та механічні дисципліни

Циклова комісія

Image

Циклова комісія загальнотехнічних та механічних дисциплін

Обˊєднує висококваліфікованих, творчих, вимогливих викладачів, які формують базову підготовку студентів - фундамент для здобуття майбутньої професії в Кременецькому фаховому лісоколеджі.
В її складі працюють 6 викладачів.

Викладачі вищої категорії
Стрижак І.І., Цісарук В.Ю., Лісовик В.Ю., Крачан М.В., Черняк В.І.
Викладачі-методисти
Черняк В.І.
Кандидат технічних наук
Черняк В.І.
Кандидат педагогічних наук
Цісарук В.Ю.
Спеціаліст першої  категорії 
Коблюк О.М.

Склад циклової комісії

Викладачі


ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ТА МЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Стрижак Іван Іванович

Спеціаліст вищої категорії
Освіта:
Львівський лісотехнічний інститут
Предмет, який викладає: Матеріалознавство, Правила дорожнього руху
Детальна інформація
Стрижак І.І. за час роботи в коледжі зарекомендував себе як добросовісний, знаючий свою справу викладач. Володіє педагогічною майстерністю проведення лекційних та практичних занять, які проводить на належному науково-методичному і професійному рівні. Широко використовує традиційні та інноваційні технології навчання: проблемні, програмовані, диференційовані, пояснювально-ілюстративні, інформаційні, , пошукові та творчі.

Цісарук Віталій Юрійович

Спеціаліст вищої категорії, Кандидат педагогічних наук
Предмет, який викладає: Основи електротехніки, Електротехніка та електрообладнання, Основи автоматизації виробничих процесів
Email: vitaliytsisaruk87@gmail.com
Детальна інформація
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно - педагогічний інститут ім. Т.Шевченка;
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Підвищення кваліфікації:
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників м. Хмельницький,
сертифікат серія ХМ
22771726/000168-20,
16.12.2020 р. (30 год.);

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова,
свідоцтво №001529-21, 
08.11.2021 р.(30 год.);

Тернопільський національнттий педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 
свідоцтво №2796,
23.11.2021 р.(30 год.)

Черняк Віталій Іванович 

Спеціаліст вищої категорії, Викладач - методист, Кандидат технічних наук
Предмет, який викладає: Технічна механіка, Інженерна графіка

Детальна інформація
Освіта: Тернопільський приладобудівний інститут

За час роботи в коледжі Віталій Іванович зарекомендував себе дисциплінованим, відповідальним, добросовісним працівником. Педагог володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, володіє широким спектром стратегій навчання. Активно впроваджує форми та методи організації навчального процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання студентів 29.03.2012р. Віталію Івановичу присуджено науковий ступінь    кандидата технічних  наук із спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка».

Крачан Михайло Васильович

Спеціаліст вищої категорії
Предмет, який викладає: Механічні дисципліни
Детальна інформація
Освіта: Український державний лісотехнічний університет

Крачан М.В. досконало володіє інноваційними освітніми методиками  й технологіями, активно їх використовує у проведенні навчальних занять. Завжди обґрунтовано визначає рівень засвоєння навчального матеріалу студентами. Заохочує студентів приймати нешаблонні рішення та лаконічно і точно висловлювати свої думки.  Оптимально організовує свою працю та працю студентів. Забезпечує засвоєння студентами навчального матеріалу на рівні державних вимог. Викладач використовує у своїй роботі методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей студентів.

Лісовик Василь Юрійович

Спеціаліст вищої категорії
Предмет, який викладає: Загально-технічні та механічних дисципліни
Детальна інформація
Освіта: Національний лісотехнічний університет України

Лісовик В.Ю. постійно вдосконалює свій професійний рівень. Працюючи над науково–методичною проблемою: «Впровадження інноваційних технологій для стимулювання розвитку інтелектуального і творчого потенціалу студентів, їх життєвих компетентностей у процесі вивчення механічних дисциплін» формує в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання в сучасних умовах, повсякденному житті. Вихованці Василя Юрійовича  були призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.  Викладач вивчає передовий педагогічний досвід, застосовує його в навчальному процесі. 

Коблюк Олександр Миколайович

Спеціаліст I категорії
Предмет, який викладає: Механізація ЛГ, ремонт машин, лісовозних автомобілів і тракторів

Детальна інформація
Освіта: Національний університет України

Коблюк О. М. володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, володіє широким спектром стратегій навчання, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення занять, активно впроваджує форми та методи організації навчально – виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання студентів, вносить пропозиції щодо вдосконалення цього процесу в коледжі.

Заходи циклової комісії

Загальнотехнічні та механічні дисципліни

Контакти

Адреса: вул. Молодіжна, 1, с. Білокриниця
Кременецький р-н, Тернопільська обл.
Телефон:
(03546)52-4-04 приймальна директора
(03546)52-5-81 заочний відділ
(03546)52-3-70 бухгалтерія
Email: kltk1892@gmail.com

Зараз на сайті

На сайті 250 гостей та 0 користувачів