Природничо-математичні дисципліни

Циклова комісія

Image

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Обˊєднує викладачів, які формують базову підготовку студентів - фундамент для здобуття майбутньої професії в Кременецькому фаховому лісоколеджі.
В її складі працюють 9 викладачів.

Викладачі вищої категорії
Дроздова Е.Л., Січковська С.С., Черняк К.В., Чуповська О.Р., Росіцька Л.В.
Викладачі-методисти
Дроздова Е.Л., Січковська С.С.
Відмінник освіти України
Січковська С.С.
Плідно працюють викладачі Черняк К.В., Годун П.І., Росіцька Л.В., Цісарук Р.Ю., Чуповська О.Р. Цісарук В.М., Федотова В.В.,   Годун П.І. і Цісарук Р.Ю. проходять службу в ЗСУ.

Циклова комісія була заснована в 1982 р. В різні періоди її очолювали  викладачі - майстри педагогічної справи: Павловська Н.Г., Дунець Н.Ф., Нечипорук С.І., Алкіна Г.В., Черняк К.В., Бончик М.М. Зараз циклова комісія працює під керівництвом Січковської С.С.
До структури циклової комісії входять предмети: математика, фізика і астрономія хімія, біологія, географія, основи інформатики, основи вищої математики.
Педагоги циклової комісії навчально-виховну та методичну роботу спрямовують на формування в студентів фундаментальних знань та вмінь. У своїй діяльності вони вміло поєднують традиційні форми, методи, прийоми навчальної роботи з сучасними інноваціями.
Зусилля викладачів спрямовані на вдосконалення навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх та базових дисциплін.
Основні завдання циклової комісії спрямовані на розробку та використання методичної системи взаємного вивчення природничо-математичних та професійно-орієнтованих дисциплін, та впровадження інтегрованого навчання та комп’ютерних технологій, підвищення ефективності та якості знань шляхом використання інтерактивних та інноваційних методів навчання, на впровадження особистісно-орієнтованого підходу з урахуванням міжпредметних інтеграцій, на підвищення професійної компетентності викладачів, пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі.
На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців. Важливим завданням викладачів комісії є якісна підготовка фахівців і забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства. Викладання дисциплін спрямовується на формування знань у галузі теоретичних основі інформатики, вмінь і навичок використання прикладних  систем, опрацювання економічних даних, сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у професійній діяльності. Стратегія підготовки студентів ґрунтується на принципах фундаментальності та цілісності надання знань, їх практичної спрямованості, індивідуалізації навчання, наукового та системного підходів. Навчальні програми орієнтовані на підготовку спеціалістів зі знаннями, достатніми для адаптування до сучасного світу високих технологій, спрямовані на опанування студентами нових інформаційних технологій як у теоретичному, так і в практичному плані. 

Викладачі впроваджують у навчальний процес нові методи викладання з використанням сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, наполегливо працюють над підвищенням загальноосвітньої компетенції студентів, удосконаленням рівня їх комп’ютерної грамотності, культури володіння інформаційними технологіями.

Основні напрями роботи циклової комісії:
Особистісно-орієнтований підхід у вихованні та навчанні;
Впровадження у навчальний процес комп’ютерних технологій;
Вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівне підготовленості майбутніх фахівців;
Вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
Вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
Вдосконалення методики проведення позакласних заходів;
Врахування особливостей організації освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання.
Image
Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентного підходу до підготовки висококваліфікованих  фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці. 
Викладачі комісії дбають про високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології навчання та виховання студентів. У своїй роботі вміло поєднують традиційні форми і технології дистанційного навчання,використовують платформи Google Meet, Zoom, Важливими завданням є виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосування комп’ютерів та різних технічних засобів.
Image
Image
Image
Image
Традиційними є проведення тижнів циклової комісії. Проводяться відкриті заняття, брейн-ринги, конкурси, олімпіади, усні журнали, конкурси стінгазет.
При кабінетах діють гуртки, де студенти поглиблюють знання з предметів, займаються науково-дослідною роботою.
        
Викладачі циклової комісії беруть участь в обласних метод-об’єднаннях  викладачів математики, інформатики, біології, географії, фізики.
Студенти беруть участь в обласних олімпіадах з математики, біології, хімії, інформатики.
Члени циклової комісії природничо-математичних дисциплін – в постійному творчому пошуку шляхів досягнення максимальної результативності у формуванні особистості майбутніх фахівців лісової галузі. 

Склад циклової комісії

Викладачі


ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Січковська Світлана Степанівна

Спеціаліст вищої категорії, викладач - методист, 
Відмінник освіти України                           

Освіта:
Тернопільський державний педагогічний інститут
Предмет, який викладає: Основи вищої математики, Фізика і Астрономія
Педагогічна проблема, над якою працює викладач: ,,Використання інноваційних методів навчання  при викладанні предмету основи вищої  математики''.
Підвищення кваліфікації
 - Сертифікат про участь у науково-методичному семінарі обласного методоб’єднання “Особливості організації освітнього процесу на засадах технологій критичного мислення” 11.04.2019р.

 - Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 021397651516420 вчителів математики 29.10.2020р. 30 год.

 - Сертифікат NT210931 “Формули успіху сучасного вчителя математики” Тернопільський національний педагогічний університет ім. Я. Галана 26.09.2021р. 6год.

 - Сертифікат про участь в роботі науково-практичного семінару “Використання електронних освітніх ресурсів при вивчені фізики та астрономії в умовах змішаного навчання” 13.04.2021р. 4год.

 - Сертифікат про закінчення курсу “ Підвищення кваліфікації педагогічних представників : нові вимоги й можливості “ через платформу Prometheus 17.11.2021р. 15год.

 - Сертифікат про закінчення курсу “Наукова комунікація в цифрову епоху” через платформу Prometheus 17.11.2021р. 90год.

 - Сертифікат №GDTFE 03-Б-02587 про закінчення курсу “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти” ТОВ” Академія цифрового розвитку” 16.10.2022р. 30год.

 - СВІДОЦТВО № B824-4426957 про підвищення кваліфікації під час вебінару «Реалізація діяльнісного підходу до навчання за допомогою інтерактивних конспектів” 9.02.2023р. 2год 

Дроздова Елла Леонтіївна 

Спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Предмет, який викладає: Хімія та Біологія

Детальна інформація
Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут

 З 1996р. по 1998 н.р. працювала вчителем хімії і біології у Гаївській ЗОШ І-ІІ ст. 
 У коледжі працює з 01.09.1998р. з 2001 р. методист  денного відділення.  
Дроздова Елла Леонтіївна постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення предмету, підвищенням ефективності проведення лабораторних і практичних робіт з хімії та біології, застосуванням сучасних інноваційних педагогічних технологій дистанційного навчання.

Підвищення кваліфікації: 
Тернопільському ОКІППО, свідоцтво СС-02139788/006123-20 30.09.20 р. (30 год.); свідоцтво СС-02139788/000228-21 21.01.21р . (30 год.);  
свідоцтво СС-02139788 /003095-22 14.04.22р. (30 год.); 
свідоцтво СС-02139788/000527-22 02.02.23р . (30 год.);  
у ТОВ «Академія цифрового розвитку»
сертифікат №GDTfE-03-Б-00219 виданий  16.10.2022 р. (30 год.)
сертифікат №GDTfE-03-С-02479 виданий 23.10.2022р. (15год.).

Росіцька Леся Вікторівна

Спеціаліст вищої категорії
Предмет, який викладає: Математика, Комп'ютерна графіка, Обчислювальна техніка і програмування, Комп'ютерні технології
Детальна інформація
Освіта: Національний університет водного господарства і природокористування, 2005р., магістр прикладної математики;
Рівненський державний гуманітарний університет, 2020р., спеціальність Середня освіта (Математика)

Педагогічна проблема, над якою працює викладач: "Використання технологій змішаного навчання при вивченні дисциплін"

ФЕДОТОВА ВІКТОРІЯ ВАДИМІВНА

Спеціаліст II категорії
Предмет, який викладає: Інформатика
Детальна інформація
Освіта: Кременецький гуманiтарно - педагогiчний iнститут iм. Т. Шевченка

Педагогічна проблема, над якою працює викладач: "Використання інноваційних технологій на уроках інформатики"

Черняк Катерина Володимирівна

Спеціаліст вищої категорії
Предмет, який викладає: Біологія та Екологія, Основи екології, Захист України (основи медичних знань)
Детальна інформація
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка 

Педагогічна проблема, над якою працює викладач: "Впровадження інтерактивних технологій на заняттях біології та екології  під час дистанційного навчання"

Чуповська Ольга Ростиславівна

Спеціаліст вищої категорії
Предмет, який викладає: Математика, Вища математика, Економіка підприємств
Детальна інформація
Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет

Педагогічна проблема, над якою працює викладач: "Використання новітніх технологій  для розвитку творчої особистості"

Цісарук Віта Миколаївна

Спеціаліст II категорії
Предмет, який викладає: Фізика і Астрономія
Детальна інформація
Освіта: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Педагогічна проблема, над якою працює викладач: "Використання інноваційних технологій при викладанні предмету фізика і астрономія"

Годун Петро Іванович

Спеціаліст I категорії
Предмет, який викладає: Фізика і астрономія
Детальна інформація
Освіта: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

Цісарук Роман Юрійович

Спеціаліст I категорії
Предмет, який викладає: Інформатика
Детальна інформація
Освіта: Кременецький обласний гуманітарно-пеагогічний інститут ім. Т. Шевченка

Заходи циклової комісії

Природничо-математичні дисципліни

Дистаційне засідання

Дистаційне засідання

Засідання обласного методичного об'єднання викладачів фізики та астрономії
Детальніше
Методичне об'єднання викладачів математики

Методичне об'єднання викладачів математики

Взяли участь Росіцька Л.В., Січковська С.С. і Чуповська О.Р.
Детальніше
Заняття з хімії

Заняття з хімії

В рамках дня педагогічної майстерності 17.03.2023 р. у 18 групі відбулося заняття з хімії
Детальніше
Засідання викладачів біології

Засідання викладачів біології

Черняк Катерина Володимирівна та Дроздова Елла Леонтіївна взяли участь
Детальніше
Дистаційне засідання

Дистаційне засідання

на тему "Використання сучасних технологій навчання 
17.05.2023 р. 
Детальніше
Гра Математичний марафон

Гра Математичний марафон

22.03.2023 р. у 18 групі цікаво пройшла гра
(викладач Росіцька Л.В.)
Детальніше
Міжнародний вебінар

Міжнародний вебінар

Викладачі КЛТФК взяли участь у І та ІІ вебінарах із серії Міжнародних вебінарів (Україна-Польща-Ізраїль)
Детальніше
Математичний брейн-ринг

Математичний брейн-ринг

21.03.2023 р. відбувся брейн-ринг "У світі математики" 23 і 28 групи
Детальніше
Інтернет-олімпіада

Інтернет-олімпіада

Студенти КЛТФК прийняли участь у XVI Всеукраїнській інтернет-олімпіаді
«На Урок» (Зима 2023).
Детальніше
Тиждень циклової комісії

Тиждень циклової комісії

Заняття з предмету основи вищої математики (викладач Січковська С.С.)
Детальніше
Подорож по країні інформатиків

Подорож по країні інформатиків

Позакласний захід з інформатики.
Інтелектуально-розважальна гра
Детальніше
Конференція: Подорож Всесвітом

Конференція: Подорож Всесвітом

13.03.2023 р. відбулася конференція, в якій взяли участь 21, 23, 27 і 28 групи
Детальніше
Олімпіада з біології

Олімпіада з біології

14.03.2023 р. відбулася олімпіада з біології серед студентів 2-го курсу.
Викладач Черняк К.В.
Детальніше

Контакти

Адреса: вул. Молодіжна, 1, с. Білокриниця
Кременецький р-н, Тернопільська обл.
Телефон:
(03546)52-4-04 приймальна директора
(03546)52-5-81 заочний відділ
(03546)52-3-70 бухгалтерія
Email: kltk1892@gmail.com

Зараз на сайті

На сайті 19 гостей та 0 користувачів